Det finns inga inlägg att visa.

Holistisk hälsa

Holistisk hälsa innebär att jag som terapeut ser dig som en helheten då många aspekter i livet påverkar varandra och din hälsa. När jag ser och förstår hela dig så kan jag ge dig individanpassade råd för att just du ska nå välmående. Vill du hitta balans i livet eller lever du med hälsoproblem som tar din energi och ork? Såsom IBS, uppblåsthet, magsmärtor, PMS, mensvärk, hudproblem, huvudvärk, hormonell obalans, smärta i kropp och leder, humörsvängningar eller nedstämdhet? Alla dessa tillstånd indikerar på en inre obalans. Genom att utföra en tung- & ansiktsdiagnostisk och förstå din livsstil, så kan jag hjälpa dig att hitta grundorsaken till dina problem samt stötta kroppen åter till balans och självläkning.